+90 216 397 33 52
Hizmetlerimiz Hizmetlerimiz
04/04
04/04

Kompanzasyon Hizmetlerimiz

  • Kompanzasyon Panosu imalat ve montajı
  • Aylık Periyodik bakım anlaşması
  • Kompanzasyon pano bakımı ve revizyonu

 

Kompanzasyon Nedir?

Teknik olarak, Voltaj ile akım arasında idealde FAZ farkı olmaz. İndüktif yada Kapastif yüklerin oluşturduğu etki neticesinde, akım sinyalinin voltaj sinyaline göre (+) (-) 90 derecelik fazı kayar .İndüktif yada Kapastif etki neticesinde oluşan Voltaj ve Akım sinyali arasındaki faz kaymasını düzelterek, ideale yakın (0 derecede) sabit tutmaya yarayan işleme KOMPANZASYON denir. 


Diğer bir deyişle;
Elektrik tesisinde yükler bobinli yani sargılı ( elektrik motoru, balast, trafo vs.) yüklerden oluşuyorsa mıknatıslanma etkisi ile indüktif reaktif yük oluşmasına sebebiyet vermektedir. İndüktif Reaktif yük de,akımın Sinüsoidal dalga boyunu bozarak elektriğin verimli kullanılmasını engellemektedir, Bu sorunu ortadan kaldırmak için yapılan işleme KOMPANZASYON denir. 


Başka bir şekilde izah etmek gerekirse;
Bir kadeh birayı düşünelim, biranın kadehe ilk konduğu anda bira köpürür, kadehin takriben %70 bira % 30 köpük olan bir kadeh bira almış oluruz. İşletmeye %70 bira %30 köpük olan bira ücreti öderiz. Kompanzasyon panosu yapılmayan işletme & tesisleri de aynı şekilde düşünmemiz mümkündür, amaç kadehteki köpük oranını (0) yaklaştırmaktır.

Nerelerde KOMPANZASYON yapılır?

9KW’ın üstünde sözleşme yapan tesislerin tamamı. ( meskenler ve tek fazlı aboneler hariç )


Kurulu gücü 50 KW sözleşme gücü 30KW altında olan aboneler için;

  • İndüktif Reaktif oran % 33
  • İndüktif Reaktif oran % 20

Kurulu gücü 50 KW sözleşme gücü 30KW üstünde olan aboneler için;

  • İndüktif Reaktif oran % 20
  • İndüktif Kapastif oran % 15
Kompanzasyon Faydaları

İletkenler daha ince kesitte seçilir. 


Besleme transformatörü,kumanda, kontrol ve koruma elemanları daha küçük değerde seçilir ve kullanma ömürleri uzar. 


Besleme transformatörü ve tesisin kapasitesi ve verimi yükselir. 


Tesiste oluşan kayıplar ve gerilim düşümü azalır. 


Şebekeden İndüktif Reaktif enerji çekimi minimize edilir. 


Kullanılan elektrik enerjisi maliyeti düşer. 


Tüm bunların yanında tesise Kompanzasyon yaparak işletmenin elektrik faturası maliyeti düşmekle beraber kabloların elektrik akımı taşıma kapasitesi artar, elektrik motorları vb. cihazlar daha stabil çalışır. 


Ayrıca Milli ekonomiye katkı sağlanmış oluruz.

Genel Durum

Enerji Bakanlığıın Dijital sayaç uygulamasına geçmesi ile, işletmelerin kullanmış oldukları elektirik sayaçlarının ölçüm sistemi büyük ölçüde değişmiş oldu. 


Mekanik sayaçlar sistemden çekmiş oldukları Endüktif Reaktif ve Kapastif reaktif enerjiyi, her faz için ayrı ayrı kayıt etmediklerinden mekanik sayaç kullanan tesislerin kompanzasyonunu yapmak ve istenen değerde tutmak daha basit olduğunu söyleyebiliriz. 


Dijital sayaçlarda ise her fazdan çekilen gücü ayrı ayrı ölçer ve kayıt eder. Be durum dengesiz yüklenmiş işletmelerin Endüktif Reaktif ve Kapastif Reaktife aynı anda girdiklerine sık sık tanık oluruz. 


Enerji Bakanlığı 2007 yılında Endüktif Reaktif ve Kapastif Reaktif oranlarını aşağıdaki gibi düzenleyecek


                           Endüktif Reaktif    Kapastif Reakti
30 KW kadar              %33                       %20 
30 KW'ın üstü             %20                      %15 


Dijital sayaçlı tesislerin kompanzasyonunu daha da zorlaştırmış, işletmelerin muvcut kompanzasyon sistemlerini revize etmelidirler. 


Bu durumda işletmeler kopmanzasyon sistemlerini profesyonel ve uzman ekipleri tercih etmelidirler. Zira işletmenin çektiği güçler ayrı ayrı analiz edilmeli, sistemin harmonikleri, faz dengeleri, çekilen endüktif Reaktif ve Kapastif Reaktif güçler belirlenmeli. Elde edilen veriler doğrultusunda doğru ve sağlıklı kompanzasyon sistemi kurulabilir.

Aklın üç ilkesi; iyi düşünmek, iyi söylemek, iyi yapmaktır.

- Demokrit